Noordhoff Uitgevers

Noordhoff Uitgevers

Van 1863 na NU

Meest bekeken
Alles over
Noordhoff Uitgevers

Historie van de schoolboeken

In 1836 opende Jan Berends Wolters (1808-1860) een boek- en papierwinkel in de stad Groningen. Deze eenvoudige winkel groeide uit tot een gerenommeerde uitgeverij met ongeëvenaarde succesuitgaven. Denk maar eens aan Bos' schoolatlas (vanaf 1877) en de leesboekjes over Ot en Sien, met de beroemde illustraties van Cornelis Jetses. Een ander hoogtepunt was zonder twijfel het leesplankje; Aap-Noot-Mies. Het bekendste leermiddel uit de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs. De invoering van de leerplicht in 1900 was een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van schoolplaten, zoals de fraaie reeks Schoolplaten voor de Vaderlandsche geschiedenis. In de jaren zestig van de twintigste eeuw kon de firma Wolters zich - gerekend naar het aantal uitgaven - de grootste uitgeverij van Nederland noemen.

Meer dan de helft van de scholen

Ook Popko Noordhoff (1833-1903) begon met een boekhandel in Groningen, in 1858. Als uitgever specialiseerde hij zich in wetenschappelijke- en schoolboeken. Zo verscheen in 1883 de beroemde Schoolflora van Nederland door H. Heukels. De 22e druk van deze uitgave is nog steeds actueel. Vanaf 1906 boekte Noordhoff groot succes met Kun je nog zingen, zing dan mee! Deze zangbundel gaf het Nederlandse zangonderwijs een belangrijke impuls. In de twintigste eeuw bouwde de firma Noordhoff een uitgebreid wiskundig fonds op. Op zeker moment gebruikte meer dan de helft van alle Nederlandse scholen een Noordhoff-uitgave. De wetenschappelijke wiskundige uitgaven kregen internationale bekendheid.

Een fusie was de oplossing

Na de oorlog volgden de maatschappelijke ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Het onderwijsveld veranderde - bijvoorbeeld als gevolg van de Mammoetwet uit 1968 - en werd ook veel omvangrijker. De twee Groningse uitgeverijen - al jaren elkaars buren - zagen in dat ze zich actiever op de markt moesten gaan bewegen. Schoolboekenuitgevers moesten meer gaan doen aan promotie en public relations. Bovendien was het noodzakelijk dat de uitgever meer zelf de ontwikkeling van het schoolboek ter hand ging nemen. In 1968 fuseerden de firma's Wolters en Noordhoff als reactie op deze ontwikkelingen en ontstond Wolters-Noordhoff NV. Vanaf 1972 volgden nog enkele fusies en organisatorische veranderingen die uiteindelijk leidden tot het ontstaan van Wolters-Noordhoff BV. In 1987 werd de onderneming een werkmaatschappij van Wolters Kluwer.

En Noordhoff Uitgevers is een feit

In 2007 verkocht Wolters Kluwer haar educatieve divisie, waar Wolters-Noordhoff deel van uitmaakte, aan Bridgepoint Capital. Deze groep educatieve uitgeverijen kreeg daarna de overkoepelende naam Infinitas Learning. Ook had de verkoop een direct gevolg voor de naam van Wolters-Noordhoff. Om verwarring te voorkomen besloot Wolters Kluwer bij de verkoop dat het gebruik van de naam ‘Wolters’ voortaan is voorbehouden aan Wolters Kluwer. Vanaf 31 maart 2008 gaat ons bedrijf verder onder de naam Noordhoff Uitgevers. In juni 2008 heeft Noordhoff Uitgevers het educatieve softwarebedrijf AmbraSoft overgenomen. De software van AmbraSoft is zeer populair in het basisonderwijs; het wordt op ruim 5.500 scholen in Nederland gebruikt.